22-ри април.
МОЯТА утринна МОЛИТВА

„О, мой боже, правий боже!

Не ти, що си в небесата,

а ти, що си в мене, боже –

мен в сърцето и в душата…“

„Не оставяй да изстине

буйно сърце на чужбина,

и гласът ми да премине

тихо като през пустиня!..“

Прости ми, Господи и за това,
че няма да се примиря,
докато престъпниците Борисов и Гешев
не ги въдворят при Бай Ставри!

Прости ми, Господи и за това,
че няма да се примиря,
докато не премахнат МОЧА!

Моля ти се Господи,
нека в София да има
поне един паметник
на Аспарух.

Моля ти се Господи,
нека има мир в братска Украйна!

АМИН!
АЛИЛУЯ!

…Предай нататък…