Приятелю!
Братко украинецо!

Помни това!
Не позволявай на никой проблем да те обезкуражи!
Независимо, колко голям ти изглежда.

КУРАЖ, приятелю!

Мариопол ще победи агресора фашист Путлер!

Предай нататък…