ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 18-ти април,
1850-та година.

В Османската империя.
В Габрово.
Полагат се основите на новата училищна сграда,
днешната Априловска гимназия.

Първото светско училище в България отваря врати през 1835 г.
Без прекъсване обучава ученици и до днес.

В част от нейната сграда се помещава Националният музей на образованието.
Сградата е обявена за паметник на културата през 1979 г.

„Школата е обща – и открай света да дойдат, нека се учат“
(В. Априлов).

Американците са силно впечатлени от ученолюбието на българите
в Османската империя!
Само 15г.по късно!
В 1860-та година.
Мисионери-протестанти откриват в Самоков Американски колеж.

Първият американски колеж в света,
извън територията на САЩ!
След година Американският колеж се премества в Симеоново, край София.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Предай нататък…