КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Българските възрожденци са прозрели,
че злото за България,
идва от посока северо-изток!
От Русия!

“Като народ ние можем да се гордеем,
че всичките ни народни деятели и патриоти:
Г. Раковски,
Л. Каравелов,
В. Левски,
Хр. Ботйов,
А. Кънчев,
П. Волов,
Г. Бенковски и проч.,
са биле против официална Русия.
Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли,
че нейний камшик повече боли от турския….”
Русчук, 1-й Март 1886 г.

ЗАХАРИ СТОЯНОВ

Да бъде проклета оная минута,
когато е стъпил руски крак в нашата земя,
когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!
Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука…
То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!

И подир всички тия върволици жестокости и злини,
които ни една държава не е направила над България,
възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни
такива идиоти и изменници даже,
които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!

ЗАХАРИ СТОЯНОВ

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…