„О, мой боже, правий боже!

Не ти, що си в небесата,

а ти, що си в мене, боже –

мен в сърцето и в душата…“

Боже!
Прости ми,
че не обичам еднакво
всичките си ближни.
Не ги мразя,
но не ги обичам еднакво.

Прости ми, Господи и за това,
че няма да се примиря,
докато престъпниците Борисов и Гешев
не ги въдворят при Бай Ставри!

Моля ти се Господи,
нека има мир в Украйна!

Вън фашиста Путлер
от братска Украйна!

Вън националрашистката мУтрофанова
от моята България!

АМИН!
АЛИЛУЯ!