Ето още едно доказателство!
Провокация срещу бъдещето? Файл от машина за избори е подписан на 12 април

ЦИК публикува данните от изборите в машинночетим формат.
Файлът с данните може да бъде свален тук.
В един и само в един от файловете подадени от машина се вижда криптографски подпис с дата Apr 12 20:02:26 2023 GMT.
Такова събитие е изключено без да е налице манипулация на софтуера на машината или последваща манипулация извън секцията.
Но наличието на дата от бъдещето е тревожен знак, че едното или другото е възможно.
Притеснително е, че контролите на “Информационно обслужване” не са хванали такава очевидна грешка.
Не е изключена и провокация срещу надеждността на машинното гласуване.

Става дума за файла 302200028.csv.p7s – който е електронен подпис за 302200028.csv, съответстващ на РИК 30,
общ.Нови пазар, с.Памукчии, Кметство ул.” Свобода ” № 1.
Машината в тази секция е със сериен №: CHCA4E1A00012651, модел: A4517

Файлът може да се прочете със следната команда:

openssl cms -cmsout -in 302200028.csv.p7s -inform PEM -noout -print

В резултатите с информация за подписващия сертификат се чете UTCTIME:Apr 12 20:02:26 2023 GMT, тоест, файлът с резултатите е подписан в бъдеще време.

Файлът с дата от бъдещето.
Във всички останали 9491 файла датата съответства на изборния ден 2 април, а часът е малко след 20 часа, когато приключи изборния ден.
В по-редки случаи подписването е извършено няколко минути преди 20 ч., но не повече от 20 мин.

Само един от 9492 файла е с дата от бъдещето.

Кой подписва?
При последните два национални избора резултатният файл от машината се подписва със сертификат на член на СИК,
който се издава от “Информационно обслужване”.
Преди това файлът е бил подписван със сертификата на самата машина.

Изключено е член на СИК да манипулира издадения му сертификат, или машината, освен ако не е някакъв компютърен гуру.
Вероятността точно в с. Памукчии, Нови Пазар да се е намерил такъв специалист клони към абсолютната нула.

За сметка на това вероятността в ИО да се пазят копия от сертификатите раздадени на СИК никак не е за изключване.
Това би им дало възможност да манипулират който си искат резултат.

Инцидент или провокация?
Датата от бъдещето може да е инцидент или умишлено вмъкване на такава грешка, с определена цел.

Теорията за неумишлен инцидент не отменя притесненията, че не са сработили контролите на входа на броенето.
Ако се допусне, че грешната дата е въведена ръчно и без умисъл още при инсталирането на машината, то при броенето тя би трябвало да бъде засечена,
а това не е станало.
И тук възниква въпросът кои още контроли за отчитане на машинното гласуване не са сработили или са били изключени?

Теорията за умишлено вмъкване на такава дата има логическо обяснение в контекста на борбата между “машинната” и “хартиената” коалиции.
Датата от бъдещето няма как да остане незабелязана от компютърно грамотни хора и това ще налее вода в мелницата на “хартиената” коалиция:
“Ето на, видяхте ли? Резултатите от машините или самите машини могат да се манипулират”.

Друго полезно за хартиените партии следствие е, че такъв дебат ще отклони вниманието от фалшификациите на хартиения вот –
протоколите пълни с грешки, зачерквания, незачетени гласове и неработещи контроли.

Има начин да се провери и открие източникът на датата от бъдещето и той е в ръцете на ЦИК.
Все още могат да се проверят флашките от паметта на машините.
На всяка флашка има одитен дял, който е защитен от 3 криптографски ключа.
Трябва да се съпостави информацията от одитния дял, който не може да бъде манипулиран и протоколите,
които както се вижда може да се подписват и от бъдещето.

Такава одитна операция обаче е равносилна на отваряне на изборната “Кутия на Пандора”,
защото може да извади наяве много други манипулации.

Без съмнение идеята ще срещне бурна съпротива.
А времето тече и до няколко дни флашките ще бъдат изтрити.
Може би точно на 12 април?