Независимо с какво предизборно ви омагьосват политиците,
/а то е почти еднакво:
евроатлантизъм,
шенген,
пенсии,
заплати,
здравеопазване,
справедливост,
законност и т.н/
ако не поемат ангажимент, че още първият закон
ще бъде относно промяна на изборното законодателство!
В съответствие с конституцията на РБ!
значи ви лъжат!

Които и да са от тях,
колкото и да са ви симпатични,
значи са мошеници!

не ви казваме: Не гласувайте.
Казваме: Не бъди овца с бюлетина!

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…