„И няма по-слепи от очите, които не искат да видят!
И няма по -глухи от ушите, които не искат да чуят!“

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…