Приятели по света и у нас!
Братя и сестри украинци!

Животът продължава!

КУРАЖ!

,,Предай нататък…