Лалю Метев е роден на 28 февруари 1885 г. в Габрово.

Лалю Метев е с 4 висши образования!
Лалю Метев завършва философия в Университета в Загреб (Австро-Унгария).
Лалю Метев завършва Западноевропейска филология в Университета в Женева (Швейцария).
Лалю Метев завършва Славянска филология в Историко-филологическия факултет.
Лалю Метев завършва Право в Юридическия факултет на СУ.

Лалю Метев прилага образованието си в областта на индустрията.
Лалю Метев става член на управителния съвет и един от двамата главни директори
на Първото българско акционерно дружество „Лев“ – Плевен за производство на цимент.

Фабриката, отворена през 1909 г., е ПЪРВАТА у НАС и се нарежда на ПЪРВО МЯСТО на Балканите.
По-късно Лалю Метев става собственик на повече от една трета от акциите на фабриката.

Лалю Метев притежава и фирма за търговия на едро с предмет на дейност представителство и комисиона.

Лалю Метев основава и търговско дружество за производство на цветя.

След 9 септември 1944 г. Лалю Метев е арестуван.
Имуществото му е конфискувано!
От цървулите комунисти, Лалю Метев е обявен за „враг на народа“.
Лалю Метев е изселен от София заедно със семейството си.

Лалю Метев е известен със своята благотворителна дейност.
Лалю Метев прави щедри дарения за Народно основно училище в с. Хаджицоневият мост (днес квартал на Габрово)
Лалю Метев дарява средствата за паметник чешма, издигнат в чест на падналите за родината
през войните 1912/18 г. в с. Биволаре (Плевенско),
Лалю Метев дарява средствата за паметник на Васил Априлов в Габрово и др.

Постоянно тормозен от комунистите,
Лалю Метев умира в мизерия!
На 21 август 1957 г.

,,Предай нататък…

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ.