Ленин и Сталин са въвели практиката на генетично прочистване!
Избивани са не само противниците на болшевиките, но и роднините им.

Хитлер е жалко подобие на Ленин и Сталин!

След 9.9.1944г. комунистите в България също въвеждат практиката на генетично прочистване!
Избивани са не само противниците на комунистите, но и роднините им.

Рашиста Путлер сега в Украйна е въвел практиката на генетично прочистване!
Избивани са цивилни украйнци! Децата им са отвличани в неизвестност

,,Предай нататък…