Най-голямата джамия в Европа
не се намира в Истанбул!

Намира се в Москва!

Съборната джамия в Москва е с площ 19 хиляди квадратни метра.
Разположена е близо до центъра на руската столица.
Може да приеме 10 000 души.

,,Предай нататък…

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ.