-Откакто не раздавам държавните поръчки-
заплатата ми прилича на ресто в левове…

,,Предай нататък…

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ.