ПРИНОС КЪМ ГИНЕС

От години това става у нас-
направо световно постижение:
избирателите с право на глас-
повече от цялото население!

Христо НЕДЯЛКОВ

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ.