ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 26-ти февруари.
1851-ва година.

Османска империя.
Шумен.
Основан е първият български оркестър.
Негов ръководител е Михай Шафран.

През 1851 година, със съдействието на заможния търговец Анастас Хаджистоянов,
Михай Шафран основава първия български оркестър от 12 човека.
Първият български оркестър е съставен от учители, занаятчии, търговци.

Първият български оркестър изпълнява валсове, мазурки, маршове, полонези, кадрили, турски шаркии,
някои оперни откъси и български народни песни и хора.
Първият български оркестър, за кратко време става твърде известен, като посещава и съседни градове.

Михай Шафран е назначен за капелмайстор на османския военен оркестър в Шумен,
което обаче не възпрепятства работата му с българския оркестър.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На снимката
Михай Шафран като диригент на първия български оркестър.
Източник: ДА „Архиви“

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ.