Омръзна на една Копейка
все на резервната скамейка
забравена да си седи.
И рече да се възроди.

-О, ще си върна аз цената!
Ще махна и сертификата,
и всяко зло!-се раздрънча!
Но щом от изток заеча,
Копейката, какво да прави,
и взе, че друга песен хвана-
без ни най-малко да се бави
Големият/си/ „брат“ заслави,
дано икара някой бис и
бакшишче тлъсто, че зависи
от Него нейната прехрана.

Баснописец ХЛАБАВ

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ.