Ще обявят ли ЦИК за избрани за депутати,
тия кандидати с повече преференции?

Или ЦИрК пак ще обявят за депутати
подставените на „избираеми места“!

Гласуването в България не са избори,
а противоконституционен ЦИрК!

Конституция на РБ
Чл. 6 :
(2) … Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на…убеждения, политическа принадлежност,…

Нещо неясно?

ЦИК в РБ е ЦИрК!

Общество без морал е жив труп!!!!
Народе????

Посещавайте сайта на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ.