ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

На днешния 17-ти февруари.
1371-ва година.

В Търново почива Цар Иван Александър.

Цар Иван Александър ръководи съдбините на българите цели четиридесет години!
Българите при Цар Иван Александър, живеят предимно в мир със съседните народи.

Цар Иван Александър допринася много за развитието на българската книжнина и изкуство.
Цар Иван Александър заповядва изписването на два изключително ценни паметника на българското средновековие:
-Манасиевата хроника, изработена към 1340г.,
-Четириевангелието на Цар Иван Александър, препис, който е направен в 1356г. от монах Симеон, по поръчка на Царя.

Манасиевата хроника е превод на Световната летопис на ромейския писател Константин Манасий.
Оригиналният текст е в мерена реч и се състои от 6733 стиха.

Българският превод, е направен в немерена реч, в периода 1335 – 1345 г. по заповед на цар Иван Александър.
Има 19 добавки, свързани с българската история.
Запазени са 5 преписа:

-Московският препис е най-старият запазен препис на летописа, съхранен в Сборника на поп Филип от 1345 г.
Днес се намира в Държавния исторически музей в Москва.

-Ватиканският препис се състои от 206 пергаментови листа.
Той е единственият илюстриран с оригинални миниатюри – 69 на брой с над 100 отделни сцени.
От тях 18 миниатюри са посветени на събития от българската история.
Останалите са от изгубения днес ромейски първообраз.
Този препис се съхранява във Ватиканската библиотека.

-Тулчанският препис е българска редакция от XVI-XVII век.
Днес се съхранява в ръкописната сбирка на Румънската академия на науките в Букурещ.

-Хилендарският препис е от 1510 година.
Днес се съхранява в Хилендарския манастир.

-Новгородският препис е от XVII век .
Днес се намира в Санкт Петербург.

Ватиканският препис на Манасиевата хроника е проучен и издаден от проф. Иван Дуйчев.

Четириевангелието на Цар Иван Александър, се състои от 268 пергаментови листа и е украсена с 366 многоцветни миниатюри.
След много превратности на съдбата, през 1876 година синът на британския лорд Робърт Кързън,
отдава Четириевангелието на Цар Иван Александър, на постоянно съхранение в Британския кралски музей.

Първите българи, докоснали се отново до светинята от Второто българско царство са Петър Гудев и проф.Богдан Филов през 1925 година.
През 1971 година със създаването на Британската библиотека в Лондон Четвероевангелието на Иван Александър е предадено в нейно съхранение,
където остава и до днес.

На 3 ноември 2017 година ръкописът е включен в Международния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света“.
С това, Четириевангелието на Цар Иван Александър,
получава признание като един от най-ценните исторически паметници,
със световно значение.

ИСТИНСКИЯТ ВСЕБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

Тези, които продължават да папагалстват
комунистическият и руският прочит на българската история
са идиоти!

На снимката:
Миниатюра от Ватиканския препис на Манасиевата хроника.
Крум пирува след победата над император Никифор.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…
Слава Україні! Героям слава!

СЪЕДИНЕНИЕТО между съмишленици
ПРАВИ СИЛАТА!

Welcome!

Без членски внос!
Без членска карта!
вие автоматично ставате член на клуба!

Ако споделяте идеите на КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ,
между роднини и приятели!

Бъди гражданин, а не само данъкоплатец!
Бъди със собствена позиция,
а не безгласна буква!