Луковмарш

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Луковмарш представлява факелно шествие, обикалящо улиците на София
в почит към големият българин ген. Христо Луков.
Застрелян от комунист-терорист
пред очите на дъщеря му, на 13 февруари 1943 г.
От бащата на увреждаща с комунизъм студентите
доц. Татяна Буруджиева!

Комунистите застрелват ген. Христо Луков,
тъй като той съвестно си изпълнявал задълженията по
„Закона за защита на държавата“.
С който са поставени извън закона
криминални елементи и комунисти терористи,
марионетки на Кремъл.

Поглеждайки към миналото ни,
не трябва да забравяме,
че България е държавата,
която спасява 50 000 евреи.

За личните му заслуги за спасяването на евреите,
ген. Христо Луков получава благодарствен адрес
от Йосифъ Геронъ,
Председател на централната Консистория
на евреите в България!

Депутатът Димитър Пешев е с най-големи заслуги за спасяването

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

П.П.
Според документално изследване на проф.Вили Лилков.
Любопитна подробност е,
че към 9.9.1944г.
членовете на БКП са само 2 500 в цяла България.
Само след година, те са вече над 250 000!

Налудничаво набъбват и АБПФК,получаващи привилегии!
Разделени са в 7 категории!
Най-отгоре са Политбюро на БКП.
С неограничени привилегии, обслужвани от УБО.
Именно затова комунистическият диктатор Живков
осинови внуците си Евгения и Малък Тошо,
за да получават неограничените привилегии от Политбюро на БКП.

После П.П.
Преди забраняваният Луковмарш
от комунистката Фандъкова,
необезспокоявано се провежда от комунистите Контралуковмарш.

Въпреки
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/)
идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България,
и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата
във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.

Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:

 1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
 2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
 3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички
  невинно осъдени от така наречения „Народен съд“;
 4. моралния и икономическия упадък на държавата;
 5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
 6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
 7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
 8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
 9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели,
  включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
 10. безогледното унищожаване на природата.
  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
 11. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля,
  като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната
  и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това,
  че те представляват престъпления;
  това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
 12. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението,
  обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак,
  въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
 13. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони,
  като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
 14. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
  е) лишаване от гражданство;
 15. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица,
  които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
 16. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство
  и практическа загуба на държавен суверенитет.

Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България
от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
(2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация,
подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология,
които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.

Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим

и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

Слава Україні! Героям слава!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Луковмарш представлява факелно шествие, обикалящо улиците на София
в почит към големият българин ген. Христо Луков.
Застрелян от комунист-терорист
пред очите на дъщеря му, на 13 февруари 1943 г.
От бащата на увреждаща с комунизъм студентите
доц. Татяна Буруджиева!

Комунистите застрелват ген. Христо Луков,
тъй като той съвестно си изпълнявал задълженията по
„Закона за защита на държавата“.
С който са поставени извън закона
криминални елементи и комунисти терористи,
марионетки на Кремъл.

Поглеждайки към миналото ни,
не трябва да забравяме,
че България е държавата,
която спасява 50 000 евреи.

За личните му заслуги за спасяването на евреите,
ген. Христо Луков получава благодарствен адрес
от Йосифъ Геронъ,
Председател на централната Консистория
на евреите в България!

Депутатът Димитър Пешев е с най-големи заслуги за спасяването

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

П.П.
Според документално изследване на проф.Вили Лилков.
Любопитна подробност е,
че към 9.9.1944г.
членовете на БКП са само 2 500 в цяла България.
Само след година, те са вече над 250 000!

Налудничаво набъбват и АБПФК,получаващи привилегии!
Разделени са в 7 категории!
Най-отгоре са Политбюро на БКП.
С неограничени привилегии, обслужвани от УБО.
Именно затова комунистическият диктатор Живков
осинови внуците си Евгения и Малък Тошо,
за да получават неограничените привилегии от Политбюро на БКП.

После П.П.
Преди забраняваният Луковмарш
от комунистката Фандъкова,
необезспокоявано се провежда от комунистите Контралуковмарш.

Въпреки
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/)
идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България,
и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата
във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.

Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:

 1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
 2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
 3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички
  невинно осъдени от така наречения „Народен съд“;
 4. моралния и икономическия упадък на държавата;
 5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
 6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
 7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
 8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
 9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели,
  включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
 10. безогледното унищожаване на природата.
  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
 11. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля,
  като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната
  и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това,
  че те представляват престъпления;
  това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
 12. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението,
  обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак,
  въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
 13. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони,
  като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
 14. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
  е) лишаване от гражданство;
 15. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица,
  които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
 16. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство
  и практическа загуба на държавен суверенитет.

Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България
от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
(2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация,
подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология,
които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.

Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим

и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

Слава Україні! Героям слава!