КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 9-ти февруари,
1979-та година.

Родена е Джан Дзъи.

Джан Дзъи
е китайска филмова актриса и певица,
снимала се в много китайски и международни хитове.
Zhang е нейното фамилно име,
Zi означава „дете“ или „почитана личност“,
а Yi означава „радост“ или „щастие“.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…