ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 6-ти февруари.
1873-та година.

Австрийският консул в Русе, получава строго мъмрене от австро-унгарското правителство!
За това, че е посъветвал османските власти за по-голяма строгост спрямо българите.
По повод гръцко-българското сблъскване заради гръцкия параклис в Русе.

Външният министър на Австро-унгария, Граф Дюла Андраши пише до консула в Русе:
„Нашият интерес изисква, ние да не отблъскваме българите,
докато техните стремежи са насочени към това,
да осигурят своята църковна автономия…“

Провокациите на гръцките фанариоти в Русе продължават много години.
На 24.01.1864г., под натиска на фанариотите,
Ариф паша се опитва да наложи за русенски владика Синесий.
Когото русенци не искат и да видят!
Защото не искат да имат за владика грък, а българин!
Упоритите русенци в 1872г. посрещат първият си владика българин,
митрополит Григори.

Граф Дюла Андраши е и против тайното споразумение в Райхщад между Русия и Австро-Унгария.
Двете империи се договарят българските земи да се обособят в северна и южна автономни области,
а не както са се подписали на посланишката конференция,
българските земи да се обособят в Източна и Западна автономни области.
Това тайно споразумение е пранесено в Сан-стефанския договор за примирие между Руската и Османската империи.
Така Мекедония и Беломорска Тракия остават извън България.

Това тайно споразумение е наложено и на Берлинския конгрес,
където фактически на 1 юли 1878г. се учредява Третата Българска държава.

Така и до днес остават в чужбина, исконни български земи в Страджа, Одрин,Солун,Беломорска Тракия, Охридска Македония,
гораните в Албания,Западните покрайнини, Моравия на Кирил и Методий , на Климент Охридски и Ангеларий, Банатските българи,
Северна Добруджа,Малка скития и Онгъла на Аспарух, Казанските българи, в Молдова, в днешната Кабардино-Балкария в РСФР и др.

Тези, които папагалстват комунистическият прочит на българската история са идиоти!
Като идиота милиардер от Банкя!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На същият 6-ти октомври.
През същото 1014-та година.
Когато издъхва от инфаркт българският цар Самуил
Едва 27-годишна, в същия ден издъхва и Катун Анастасия.
Тя е дъщеря на българският цар Самуил
Съпруга е на унгарския благородник Вазул
Майка е на унгарските крале крал Бела I-ви и на крал Андраш I-ви
Именно синовете на Катун Анастасия превръщат унгарските княжества в кралство.

Наименованието „Унгария“ идва от старобългарски от огурското оногур („десет огури“).

Унгарците са мнозинството от групата на оногурите в племенния съюз на прабългарите.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

Слава Україні! Героям слава!