ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 10-ти януари,
1861-ва година.

Пловдивските българи първи изпращат в Цариград
двама видни свои представители-Славчо Чомаков и д-р Стоян Чомаков.
Два дена по-късно те, заедно с пловдивските чорбаджии,
подканват всички епархии да сторят същото.
След акта от 3 април 1860г.,
когато Иларион Макариополски не споменава името на патриарха,
и следователно служи като епископ на независима църква.

Работите се усложняват от яростната съпротива на Русия срещу фермана на султана,
обявил българската църква за независима.
Затова се налага присъствието на такива представители в Цариград.

През май и юни в столицата на султана има вече тридесет представители,
снабдени с пълномощия и прошения до османското правителство.

В акридитациите, българските градове и общини потвърждават своето отричане от гръкоманската патриаршия
и присъединяването си към българската независима църква в Цариград,
начело с Иларион Макариопалски.

Думата на султана на две не става!
И той държи на фермана си, даващ църковна независимост на българите.

Русия-българомразката и граф Игнатиев са бесни, но безсилни!
Години по-късно отмъщението им ще бъде да обесат Левски!

Граф Игнатиев ще настоява пред султана
заловеният Левски да бъде съден като криминален кокошкар.
А не ка бъде съден политически и да бъде заточен в Диарбекир,
каквато е била практиката.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

Слава Україні! Героям слава!