Всеки български гражданин,
по закон,
трябва да присъства
само ВЕДНЪЖ и само в ЕДИН избирателен списък!

До 18 години нямат право на гласуване!
Според Националния статистически институт населението на страната е 6 520 314 души, към 6 Януари 2022г.
Броят на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК 6 620 820 за изборите на 02.10.2022.

ПЪЛЕН АБСУРД!
Българските гласоподаватели са повече от българските граждани!
При това, до 18 години нямат право на гласуване!

Сляп ли е Гешев?
Че не вижда слона в НЕВЕРНИТЕ избирателни списъци и в подправените стотици протоколи?

Всеки български гражданин, по закон,
трябва да присъства
само ВЕДНЪЖ и само в ЕДИН избирателен списък!

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 169. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2015 г.)

Длъжностно лице, както и лице от състава на избирателна комисия,
което
…по КАКЪВТО и да е НАЧИН
преправи резултат от избори, или референдум
се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.

Ало Гешефтатурата!

Колко длъжностни лица, изготвящи избирателните списъци,
са осъдени?

При гласуване с хартиена бюлетина,
Има хиляди подправени/коригирани/ протоколи на изборите!
Колко членове на избирателни комисии са осъдени
за преправени резултати от изборите?

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

Слава Україні! Героям слава!