КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 11-ти декември,
1901-ва година.

Италианският изобретател Гулиелмо Маркони изпраща първия трансатлантически радиосигнал,
който е приет в Нюфаундленд.

Роденият в Котел д-р Петър Берон,
е известен за широката българска общественост,
единствено с Рибния буквар.

Малко известен факт е,
че професорът от Сорбоната д-р Петър Берон,
е изобретил телеграфът за кораби.

Д-р Петър Берон отказва френско гражданство
и до края на живота си остава поданик на Османската империя.

Отказал се от медицината, д-р Петър Берон твори във всяка една област на науката.
Член е на различни международни научни дружества, владее 9 езика.
С неговата материална помощ са открити над 20 училища,
сред които и девически – едно от тях е девическото училище в Котел.

Мъжката гимназия в Одрин също е изградена със средства на д-р Петър Берон и носи неговото име.
ИДИ в Одрин и ВИЖ!

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
(ПЕТЪР ХАДЖИБЕРОВИЧ)
1799-1800, Котел – 21.03.1871, Крайова, Румъния
Д-р.П.Берон е възрожденски учен, енциклопедист, просветителдемократ, реформатор на българското учебно дело.
Учи в Котел вкилийното училище на Ст. Владиславов (Софроний Врачански)
и в гръцко училище в Букурещ при Константин Вардалах.
Учителства в Брашов (1821-25).
Учи философия в Хайделберг,
завършва медицина в Мюнхен (1826-31).
Защитава докторска дисертация (на лат. ез. 1831).
Работи като лекар в Крайова (1832-41).
След 1843 се отдава изцяло на научна дейност.
Живее главно в Париж.
Във връзка с издаването на трудовете си временно пребивава
в Берлин, Лондон, Виена, Прага, Атина.
Владее 9 езика.
пише на шест.
Подпомага образователното дело в България.
Изпраща средства на училищата в Котел, Елена, Шумен,Сливен и др.
Удушен от наемни убиици в имението си близо до Крайова.

Д-р. П. Берон открива нова епоха в развитието на възрожденската култура.
Неговият “Буквар с различни поучения,
събрани от Петра Х.Беровича за българските училища” (1824), наречен “Рибен буквар”,
провъзгласява принципите на светското образование.
Съставен е по модерната Бел-Ланкастерска система на преподаване,
проникнат от идеите на европейската просветителска мисъл.
Научната му дейност е многостранна, отразена е в 24 научни разработки,
събрани в общо 32 тома от различни области на знанието:
химия, физика, математика, астрономия и др.
Резултат на най-зрелия период в научното развитие
на д-р. П. Берон е неговото обширно седемтомно произведение
“Панепистемия” (Panepisteme).
То започва да се печата през 1861 г. и излиза до 1867 г.
В него са обобщени всички придобити знания
по природните, медицинските хуманитарните и философските науки.
Този огромен многотомник, означава “Всезнание”, “Всенаука”.
Първите четири тома от него са обединени под заглавието “Опростена физика” (Physiqe
simplifie) и са озаглавени съответно:
електростатика, фотостатика, термостатика и баростатика.
Следващите три тома третират въпроси за произхода на вселената и човека.
Големият наш учен, просветител и общественик д-р. Петър Берон
повече от всеки друг се издига
до равнището на европейски учен със своите трудове и научни постижения.

КАЛЕНДАРЪТ

В социалистическият концлагер НРБ,
комунистите лъжеха, че
радиото е изобратано от руснака Попов…

Тези журналисти,
които папагалстват комунистическите измишльотини
за постиженията на българската наука и култура,
са ИДИОТИ!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

П.П.

Ало, СЕМ?
Видьо Видев отново е блокиран за 29 дни във Фейсбук.
От копоите на кучкаря на Путин, Борисов и на шарлатанина пРезидент Радев
В България на 111-то място по свобода на Медиите-след повечето африкански държави!