ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

на днешния 11-ти декември.
1876-та година.

Османската империя.

В Цариград заседава Посланишката конференция.

Участват:
Германия,
Австро-унгарската империя,
Франция,
Великобританската империя,
Италия,
Руската империя,
Османската империя.

Конференцията решава да се създадат две автономни български провинции.
Съгласно официалните протоколи, както следва:

„Източният вилает, който ще има за главен град Търново,
ще бъде съставен от санджаците:
Русенски,
Търновски,
Тулчански,
Врачански,
Сливенски,
Пловдивски /без Султан-Ери и Аха-Челечи/
И от каазите:
Кръклисенски,
Мустафапашовска,
Казъл-агачка

Западният вилает, който ще има за главен град София,
ще бъде съставен от санджаците:
Софийски,
Видински,
Нишки,
Скопски,
Битолски/без двете южни каази/,
една част от Серския санджак/трите северни каази/
И от каазите:
Струмица,
Тиквеш,
Велес,
Костур“

Както се вижда от официалните протоколи на Посланишката конференция,
към земите на днешна България са включени и значителни части от Македония и Беломорска Тракия.

Но…
Русия-българомразката не желае голяма и силна държава по пътя си за Босфора и Дарданелите.
Русия торпелира решенията на Посланишката конференция.

Русия не дава на Султана технологично време, за изпълнение решенията на Посланишката конференция.
1877/78г. Русия изпреварващо окупира българска полоса по пътя и за Цариград и за проливите.

Именно БЕЗСРОЧНАТА окупация на българските земи и именуването им РУСКА ДУНАВСКА БАЛКАНСКА ОБЛАСТ-ГУБЕРНИЯ,
предизвиква свикването на Берлинският конгрес.

Русия не допуска на Берлинският конгрес, Стамболов, Каравелов, Дядо Славейков, Алеко Богориди или който и да е българин,
за да защитава българските интереси.

Русия налага Северна и Южна автономна област, а не Източна и Западна автономна област, както е според Посланишката конференция.
Русия налага извън Северната и Южната автономни области да останат значителни части от Македония и Беломорска Тракия.

Нещо повече.
Османската империя никога не изпълнява чл. 23 от Берлинския договор.
Руската империя никога не настоява за изпълнението на чл. 23 от Берлинския договор.

чл. 23 от Берлинския договор, урежда отношенията в българските земи, останали извън Княжество България и Източна Румелия.
Местното население трябва да има широко представителство в особени комисии, които да изработят органически закони за всяка провинция,
останала извън България.
Като Високата Порта, преди да издаде необходимите разпоредби за тяхното прилагане,
ще трябва да поиска мнението на назначената в Източна Румелия нарочна европейска комисия.

Но поради саботажа на Царя-Государя,
никога и никъде не се изработват органически закони,
в населените от българи земи, извън Княжество България и Източна Румелия.
чл. 23 от Берлинския договор никога и никъде не се изпълнява!

11-ти декември…
1876-та година…
Посланишката конференция…

Историците, политиците,анализаторите и журналистите, които папагалстват комунистическият и руски прочит на българската история,
са помияри и дипломирани идиоти…

Руската и комунистическа историография никога не е отговорила на въпроса,
защо Руската империя, след след като вече е окупирала българските земи,
не е приложила решенията на Посланишката конфиринция,
под която стои и нейният подпис?

Защо Русия не е обособила българските земи,
като Източна и Западна автономни области?

Защо Русия е наложила обособяването на българските земи,
като Северна и Южна автономни области?

А отговорът е прост!
Защото Русия не я интересува освобождението на България,
а я интересува да си осигури полоса към Цариград и проливите!

Това тя го доказва, като ЕДИНСТВЕНО РУСИЯ не приема и не се съгласява със Съединението!
Нещо повече!
Веднага след Съединението диктува на марионетката си Сърбия,
да нападне и унищожи млада България!

Но българският войник, опълчението,
българските мъже, жени и дори децата,
изумяват света!

С безпримерен героизъм и бляскави победи,
обръщат сърбите в панически бяг.

Вместо да унищожи България,
на Русия и на Австро-унгария им се налага да спасяват Сърбия…

Но Македония си остава вечната жива рана!
Дано сега, когато бъдем заедно в голямото семейство на ЕС,
най-после раната зарасне!

Колкото и да пречат комунистът Борисов
и кремълският патриот Шкембе войвода,
Македония ще бъде в ЕС!
ЩЕ БЪДЕМ всички ЗАЕДНО!
ЩЕ БЪДЕМ!

През 1878г., от Примирието в Сан Стефано, до Берлинския конгрес,
българските земи са били Задунайска губерния.
45г., след 9.9.1944г. социалистическият концлагер НРБ
фактически е била 16-та СССР.

Днес, макар и в ЕС и НАТо,
РБ все още е матрьошка на Кремъл!
Заради пРезидента Радев и заради „евроатлантика“ комунист Борисов!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Историците, политиците,анализаторите и журналистите,
които папагалстват комунистическият и руски прочит на българската история,
са ПОМИЯРИ и дипломирани ИДИОТИ!