„Една птичка пролет не прави“
Но във всички случаи птичката Божанков
е предвестник за пролет!

Все повече депутати ще отказват да бъдат безмозъчни бутончета на партийните си гаулайтери!
Все повече депутати ще защитават интересите на целия народ!
Все повече депутати ще гласуват, според собствената си съвест!

“Русофилството е грубо политическо суеверие“
Нещо повече!
Славянството, русофизмът и путлеризмът са психически заболявания!