Общото събрание на ПГ на „БСП за България“ единодушно изключи Явор Божанков от групата

Зоват Божанков да напусне парламента и да освободи мястото за следващия в листата.

Правилникът на парламентарната група на БСП предвижда:
„Чл. 26 (2) Всеки народен представител е длъжен да изпълнява решенията на ръководството и Общото събрание.
Може да изразява несъгласие на Общото събрание, но след вземане на решение, е длъжен да го изпълнява.

Причина за това изключване стана изказване и гласуване на Божанков за предоставяне на военно-техническа помощ за Украйна,
въпреки решението на Националния съвет на БСП и Общото събрание на парламентарната група да се гласува „против“.

Какъв правилник?
Та нали Конституцията на РБ е върховен закон?
Прочели ли са депутатите от БСП Конституцията на РБ, преди да се закълнат в нея?

Член Чл. 67. (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.
Обвързването със задължителен мандат е недействително.
(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие СЪС СВОЯТА СЪВЕСТ и убеждения.

Нещо неясно?
Депутатът Божанков представлява ЦЕЛИЯ НАРОД!
И никаква някаква си парламентарна група,
може да го изгони от ВсеНародното събрание!
С противоконституционния си Чл. 26 в правилника !

ЯСНО?

Накъде с тези кални съвеЦки чепици?
В парламента се гази Конституцията, а сме тръгнали за Шенгин!