„Демократична България“ предлага комунистическите символи да се премахнат от публичните места.
Върху паметниците, които не могат да бъдат преместени веднага, следва да бъде написано, че са „свързани с комунистическия режим,
довел до национална катастрофа“.

По-рано днес Мартин Димитров и група народни представители от ДБ са внесли законопроект
за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

Предложените от тях промени на практика задължават държавните органи и местната администрация
да премахнат от публичните места символите от периода на комунистическия режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
или такива в негова възхвала.
Това се отнася до лозунги, надписи, знаци, снимки и всякакви други обекти.

Министерството на културата следва да определи културен институт, на който въпросните организации, териториални звена,
органи на местно самоуправление и местна администрация могат да предоставят произведения на изкуството –
скулптури снимки и други, пресъздаващи идеологията на комунистическия режим в България.

Законопроектът забранява поставянето на символи „невярно пресъздаващи или възхваляващи дейността и историята на комунистически организации“ на публични места.
Когато съществуващите символи или произведения на изкуството са паметници, чието преместване не може да бъде осъществено незабавно,
или представляват паметник-костница, на тях се поставят указателни табели със следния текст:

„Комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довел страната до национална катастофа,
и дейността на Българската комунистическа партия са обявени за престъпни със закон, приет от 38-ото Народно събрание.“

При нарушения на правилата и непоставяне на табела съответният областен управител следва незабавно да отстрани паметниците.

Символи или произведения на изкуството, свързани с комунизма,
трябва задължително да посочват престъпния характер на режима.

За нарушения на разпоредбите на длъжностните лица се налага глоба в размер от 500 лева до 3000 лева.
За всяко следващо нарушение глобата става двойна, става ясно от заключителните разпоредби на текста.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…