запознай се с решението на конституционния съд на Германия от 2009 год.
Там черно на бяло пише,
че ако при гласуването излиза индивидуален чек за резултата (както е в България)
няма проблем да се ползват машини.

Всеки грамотен идиот може да види в тези фишове дали машината правилно е отразила неговия глас.
А при последните избори в България дори се броиха фишовете и се сравняваха с протокола.

Каква тъпа параноя ви тресе?
Машините за гласуване са с автономно захранване и не са свързани дори с електрическата мрежа!

Ясно е защо искат ГЕРБ, ДПС И БСП хартия.
Само с подправени протоколи могат да „спечелят“.

Баламосват ни с хартиена бюлетина,
а изборите са незаконни!
Привилегироват се водачите на партийни листи!
С гласовете на неотбелязалите преференция!
В нарушение на чл.6 ал.2. от Конституцията на РБ!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…