Руснаците са деградирали
от 105 години комунизъм!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…