Първите джендъри
са били
комунисти!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…