Не са ли ужасно много много
за малка България,
600 000 прости,
гласуващи за простака от Банкя?

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…