1. Вържи Тиквата, да е мирно селото.
 2. В царството на слепите Тиквата е цар.
 3. Законът е за коня, не е за Тиквата.
 4. Ако не щеш Тиква, на ти секира
 5. Сговорна дружина Тиква повдига.
 6. Всяка Тиква за три мандата.
 7. Гузна Тиква негонена бяга.
 8. Бързата работа, срам за Тиквата.
 9. Не е Тиква този, който яде баницата, а този който му я дава.
 10. Голяма Тиква лапни, голяма дума не казвай.
 11. Блага дума желязна Тиква затваря.
 12. Казали на Тиквата, а тя – на опашката си.
 13. На Тиквата затова ѝ е дебел вратът, защото с Гешев си върши работата.
 14. Защото мирно седяло, банкянска Тиква видяло.
 15. Тиква царува, Тиква робува, Тиква българи патки пасе.
 16. Бели пари за черни Тикви.
 17. Всяка Тиква да си знае гьола.
 18. Гладна Тиква еврофондове сънува.
 19. Тиквата се познава от сутринта.
 20. Тиквата се кове, дорде е гореща.
 21. И Тиквата сита, и агнето цяло.
 22. Краставите Тикви, през девет баира се надушват!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…