КАЛЕНДАРЪТ

На днешния 29-ти октомври
539 пр.н.е.

Персийският цар Кир II Велики, със завладяването на Вавилон,
издава първият писмен документ за правата на човека.
Известен като Цилиндъра на Кир.

Цилиндърът на Кир, наричан също Харта на Кир,
е древен археологически паметник – глинен цилиндър, днес счупен на няколко части.
Върху него, с акадски клинопис, е изписана декларация
от името на ахеменидския владетел Кир Велики.

Декларацията е свързана със завземането на Нововавилонското царство от персите.

Цилиндърът датира от VI век пр. Хр.
Открит е в развалините на Вавилон в Месопотамия (днешен Ирак) през 1879 година.
Днес се намира в Британския музей.
Може да се види от всеки желаещ.

Докато уникалният златен меч на хан Кубрат,
съхраняван в Ермитажа,
е скрит от погледите
на желаещите да го видят българи!

Вечният най-голям враг на България е Русия!
Превърнала НРБ в социалистически концлагер.
Без зачитане на всякакви права на човека!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…