ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 25-ти октомври.
1878-ма година.

В Сливен, в градът на стоте воеводи,
е учредено първото в България дружество на Червения кръст!

Примерът на сливналии се оказва заразителен и за други градове!
Последват го Ямбол, София, Кюстендил, Габрово,Силистра, Свищов, Русе…

На 20 май 1879 г. и в центъра на Източна Румелия – Пловдив
се създава организация, споделяща целите на червенокръсткото движение.
Тя е наречена Дружество „Св. Панталеймон“ за попечение и подпомагане на болни“
и обединява местните структури в автономната област.

Националната организация е създадена през 1885 г.Идеята за обединяване на разпокъсаните сили на хората, посветили се на хуманността,
намира все повече привърженици сред обществеността и властите в Княжество България.
На 1 март 1884 г.,
България официално се присъединява към държавите,
подписали Женевската конвенция от 22 август 1864 г.
На 16 юни 1885 г. група лекари и общественици провеждат учредително събрание,
на което е приет устав на дружеството.
С княжески указ от 1 окт. 1885 г. държавният глава утвърждава устава
и взема под свое покровителство Червения кръст в България.
На 20 окт. с.г. Международният комитет на Червения кръст официално признава българското дружество.

През 1913 г. е построено здание за жилище, училище и пансион на милосърдните сестри.
И до днес тази сграда се намира в двора на Института за бърза медицинска помощ „Н. И. Пирогов“ и се ползва за неговите нужди.
Училището се намира под покровителството на царица Йоанна.
През 1935 г. в училището се обучават 125 курсистки, от които 30 души са на издръжка на дирекцията,
а 2 са стипендиантки на княгиня Евдокия.

След 9 септ. 1944 г. болницата се реорганизира, а комунистите постепенно я отнемат от БЧК.
През 1951 г. тя става Институт за бърза медицинска помощ „Н. Ив. Пирогов“
(дн. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. Ив. Пирогов“).
БЧК имала първостепенни болници в още 8 клона в страната –
Варна, Шумен, Плевен, Русе, Търново, Стара Загора, Бургас и Пловдив и те постепенно се отнети от комунистите.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Сливенското дружество, основано на 25 октомври 1878 година,
начело с митрополитСерафим Сливенски.

На 20 септември 1885 година, след Съединението на България, утвърдена с указ на княз Александър Батенберг,
е създадена Националната организация на Българския червен кръст.
Само месец по-късно, на 20 октомври БЧК получава писмено признание от Международния комитет на Червения кръст в Женева.

В следващите десетилетия организацията има важна роля за развитието на страната.
Поради тази причина царската власт обича да покровителства Червения кръст.
Основни фигури на благодеяние са царица Елеонора – втората съпруга на цар Фердинанд,
и царица Йоанна – съпруга на цар Борис III.
Н. В. Борис III е върховен патрон на Българския червен кръст от 1918 до 1943 година.

Първата изява на червенокръсткото дружество е по време на Сръбско-българската война (1885 – 1886 г .),
където оказва помощ на ранените и спомага за размяната на военнопленници.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…