Сега Рашидов и депутатите от ДПС,
най-безсрамно заблуждават българските граждани етнически турци,
че са били против преименоването им!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…