На днешния 18 октомври.
1867-ма година.
САЩ влиза във владение на Аляска.
След като я купува от Русия за $7,2 милиона.

Всъщност САЩ и Русия са имали съвместно дружество за добив на злато в Аляска.
В тези $7,2 милиона, влизат и продаденият дял акции от съвместното дружество.

Днес животът на американците в Аляска
няма нищо общо
с живота на руснаците на север.
Руснаците на север живеят варварски, като африканци,
само че сред вечен сняг!

КАЛЕНДАРЪТ

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…