България е в демократичния ЕС и в НАТО,
а медии и политици постоянно ни натрапват олигархична Русия и пожизненият президент диктатора Путин.

Всички живеещи в ЕС, САЩ, Австралия, Канада, Южна Корея, Япония, Хон конг, Литва, Естония, Финландия, Швеция…
са по-богати и по-възпитани , от тези във варварска Русия!

Нека си спомним!
Заветите на Председателя на НС Захари Стоянов,
отровен от руски агенти в Париж,
през септември 1889г.

„Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя,
когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!
Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука…”

„Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право
може би да са едни от най-силните фактори,
които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти.
От друга страна пък, твърде е обяснимо тяхното подло поведение,
защото хората искат да ни направят московци,
прочее, правят ни всичките злини и пакости, които може да измисли развратният човек.”
“Где е най-голямото робство“

„И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила над България,
възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже,
които да клеветят, че Русия е наша освободителка, покровителка и доброжелателка!
Мълчете и не говорете,
Но Русия ни освободи, ще да ни се каже.
Ако тя ни е освободила, то е било само за това,
за да ни тури на гърба нов самар.“

„Поклон върху праха на великий български мъченик,
че в днешни времена можем да си послужим с неговото име!
Като народ ние можем да се гордеем,
че всичките ни народни деятели и патриоти:
Г.Раковски
Л.Каравелов
В.Левски
Хр.Ботйов
А.Къпчев
П.Волов
Г.Бенковски и пр.
са били против официална Русия.“
Захарий Стоянов
Из Предисловие към брошурата на Георги С. Раковски
„Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“ 1886г.

Докога ще стърчи МОЧА?
Дори в Беларус премахнаха мочовците!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…