Които не знаят световната история, не са народ!
Народ, който не знае собствената си история е стадо!
Тези, които папагалстват комунистическия прочит на българската история
са латентни национални предатели!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР

На днешния 8-ми октомври.
1894-та година.

Поставена е за пръв път драмата на Иван Вазов!
Изминал пътя от страстен русофил, до яростен русофоб!

„Хъшове“ е театрална пиеса, драма от 1884 година.

В нея се описват животът на хъшовете във Влашко –
български емигранти, които, мизерстват и търсят начини за борба за освобождението
на България от османска власт.
Тя е адаптация за сцена на Вазовата повест „Немили-недраги“.

Образите на редица от основните герои са изградени на действителни личности:
прототип на Странджата е Никола Странджата (знаменосец в четата на Филип Тотю),
на Македонски – Христо Македонски,
на Владиков – Иван Владиков.

Драмата е и сред първите постановки на новосъздадения Български народен театър през 1904 г.
С участието на Кръстьо Сарафов, Гено Киров и Иван Попов.

Пиесата на Вазов е филмирана в сериала „Хъшове“ от 2009 г.

На снимката е пощенска картичка от Държавна агенция „Архиви“.
На актьорски колектив, изнесъл пиесата „Хъшове“ пред войници на фронта. 1918 г.

БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…