Днес, в деня на изборите ние сме на власт!
Нека избираме с главите си, а не с телевизора!
Нека не бъдем овце с бюлетина!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…