„О, мой боже, правий боже!

Не ти, що си в небесата,

а ти, що си в мене, боже –

мен в сърцето и в душата…“

АМИН!

Русофилията и носталгията по социализма
са психически заболявания!
Причиняващи трайни увреждания на мозъка!
Боже опази!

АМИН!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ