Нека не позволим на Борисов
да си довърши работата!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…