Вече 30 години! Някой изобщо да е виждал някога, някъде ББ на дебат?
Той се пуйчи само пред мисирките си!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…