Ден на Независимостта на България от Османската и от Руската империи!

Това е нашият национален празник!
А не 9-ти септември и 3-ти март


дните на окупация на българските земи от Русия!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…