Гунди играеше с № 9.
В неделя, 2 октомври 2022 г.,
гласувай с бюлетина № 9.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…