ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 1-ви септември.
1674-та година.
Чипровци
Османска империя

Издъхва Богдан.
Петър Богдан (Деодат) Бакшев.
Погребан е в олтара на построената и осветена от него църква „Света Мария“ в Чипровец.

Петър Богдан е първият софийски католически архиепископ и апостолически викарий за Влахия и Молдова.
В 1640г., в своя доклад до Ватикана възпява красотите не България, възхвалява нейното велико минало и
изразява крепка вяра за нейното бъдеще.
Православния софийски митрополит Мелетий го обвинява пред османските власти в измяна към Османската държава.
Петър Богдан е заловен и успява да избегне наказание с помощта на подкупи.

Историята на България (1667) на Петър Богдан е най-ранната известна българска история.

Напсаната 95 години по-късно, в 1762 г. „История славянобългарска“ на Паисий
се лансира и до днес в България от русофилите-българомразци,
за да се пропагандират измислените славяни.
Славянството е руска имперска доктрина са възпитаване на предателско самосъзнание в неруски територии!
Като днешният НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ путиниста комунист Борисов.

Заслугите на Петър Богдан за народностното пробуждане на българите през XVII в. са огромни!
Цялостно копие от историята на Петър Богдан в 200 страници,
озаглавена „За древността на бащината земя и за българските дела“,
е открито от българската историчка Лилия Илиева
в библиотеката на Университета на Модена през 2017 г.

Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история
са ИДИОТИ възхваляващи мъчителите си!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

СЪБУДИ се БЪЛГАРИНО!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…