ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 6-ти август,
1898-ма година.

Начало на организираният лов в България-„Швейцария на Балканите“!
Учредено е Централно ловно дружество „Сокол“!

От 1931 г. ловно дружество „Сокол“ е член на Международния ловен съвет със седалище в Париж.
През 1937 г. ловно дружество „Сокол“ участва в първото световно ловно изложение в Берлин.

В социалистическият концлагер НРБ, 16-та ССР, ловно дружество „Сокол“ е разграбено от комунистите!
Трансформирано е в Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

През соца, по-лесно беше да станеш член на БКП,
отколкото да станеш член на ловна дружинка!
И да притежаваш оръжие…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Народ, който не знае собствената си история е стадо!
Овце, които продължават да папагалстват комунистическия прочит на българската история
са идиоти!

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…