ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 6-ти август,
1923-та година.

Терористичният ЦК на БКП,
в присъствието на Васил Коларов, като делегат на терористичния Коминтерн,
решава да пристъпи към подготовката за въоръжен метеж.
С цел чрез преврат, България да стане 16-та ССР!
Към решението се присъединява и Георги Димитров, който първоначално е за
„неутралитет в конфликта между двете буржоазии-градската и селската“
С решението „се подновява единен фронт на всички трудещи се за установяване на
работническо-сеско правителство“
Свиква се съвещание на ръководителите на военната терористична организация на БКП!

Това не остава тайна за правителството и Парламента!
Затова е приет първият Закон за защита на държавата от комунистическият тероризъм!

На 12-ти септември, в три часа след полунощ, са арестувани десетки ръководни комунисти-терористи!
На 24-ти декември, министър-председателят проф. Александър Цанков, при реплика на комунистите в Парламента,
се обръща към тях с думите:
„Вие готвехете преврат! Затова ви арестувахме!“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Прокуратурата и Гешев бездействат не само за пачките и кюлчетата в спалнята на Борисов!
Милиционерът Гешев бездейства и по отношение на символи и паметници по села и градове, възхваляващи комунизма!

Има закон за обявяване комунистическия режим в България за престъпен!
Приет е от 38-о народно събрание на 26 април 2000 г. и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г.

Текстът му се състои от четири члена.
В член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия,
дошла на власт с помощта на външна сила, обявила война на България,
довежда страната до национална катастрофа.

В член втори се изброяват десет обвинения към ръководствата на БКП и шест срещу целия режим.
Според различните точки БКП е отговорна за различни неща,
вариращи от „унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация“ и „моралния и икономическия упадък на държавата“
до нарушаване на човешките права и свободи по редица начини и подчиняване интересите на страната на чужда държава-СССР
„до степен на практическа загуба на държавен суверенитет“.

Член трети обявява БКП за престъпна организация въз основа на обвиненията от член втори.

Член четвърти обявява всички действия, извършени с цел съпротива и отхвърляне на режима,
за „справедливи, морално оправдани и достойни за почит“.

Законът няма правни последици.
Както много други закони в Боколандия, и този е „врата у поле“!

И продължава да стърчи МОЧА!

А в Естони я съвеЦките паметници ги утилизираха/взривиха/!
Там няма музей на социалистическото „изкуство“!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…