ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 6-ти август,
1924-та година.

С указ се утвърждават измененията на Закона за народното просвещение.
Възстановява се петгодишния курс на гимназиите-от четвърти до осми клас.

Земеделският министър Стоян Орманчевски през 1921г.внася промяна в уредбите на гимназиите-
от първите три гимназиални класа създава нов тип училища-реалки, с тригодишен курс.

С Указа от 1924г., гимназиите стават с тритипна програма:
-класически, с латински и гръцки
-полукласически, само с латински
-реални, без тия два езика.

Първото средно училище на територията на днешна България е открито в Габрово през 1874 г.
Чрез приетия Закон за народното просвещение (1891) средните училища в България се делят на класически и реални гимназии.

През 1909 г. министър Никола Мушанов внася в Народното събрание проект за нов закон за народното просвещение
и средното образование вече трае 5 години.
Оформят се 3 вида гимназии: класически, полукласически и реални, като към средното образование се отнасят и педагогическите училища.

През 1921 г. Стоян Омарчевски, министърът на просвещението, внася закон, разделящ средното образование на два курса:
долен общообразователен със срок три години (реални училища) и горен двугодишен с насоченост към общо или специално образование.
През 1924 г. обаче отново се въвежда цялостният гимназиален курс.

Днес освен общообразователните средни училища (често наричани гимназии)
има и профилирани гимназии (със засилено изучаване на профилиращи предмети) като:

природо-математически (математически), хуманитарни и др.;
езикови – английска, немска, френска, руска и др.;
по изкуства – музикални, художествени и др.;
професионални – по групи професии.

Днес най-квалитетната гимназия е Американският колеж в София.
Американският колеж в Симеоново е първият в света извън територията на САЩ!
Основан е от американски мисионерки-протестантки, още в далечната 1860г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…