ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешния 6-ти август,
1866-та година.

В Жеравна, Сливенско се ражда Георги Бончев.

Георги Бончев е виден български геолог.
Георги Бончев е действителен член на Българската книжовно дружество още през 1900г.
Георги Бончев е доктор на природните науки в Загребския университет.
Георги Бончев създава катедрата по минералогия и петрография в Софийския университет.
Проф.Георги Бончев проучва скалите, минералите и полезните изкопаеми. с които поставя основите .
Георги Бончев публикува над 140 научни работи,с които поставя основите на българската минералогия и петрография.
Георги Бончев е основател и пръв директор на Геологическия институт при БАН.

Георги Бончев умира в 1955г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…